ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 รายงานการแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2564 รายไตรมาสที่ 2 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2564  


กองคลัง

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2021-04-08 12:03:25 แก้ไชวันที่ : 2021-04-08 12:05:04  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  5
   เดือนนี้ : 269
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,083
   ทั้งหมด : 502,858
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, 4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788