ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข่าวทั่วไป


  กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 2021-05-19 120
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 2021-05-13 13
  ตรวจสอบสิทธิ์ผู้สูงอายุ 2021-05-12 22
  ขั้นตอนการดำเนินงาน ด้านการสนับสนุนฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย / ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค 2021-05-11 14
  การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย พ.ศ.2559 2021-05-11 31
  Social Network กองสวัสดิการฯ 2021-05-11 7
  ประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 2021-05-11 85
  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งประธานชุมชนร่วมพัฒนา 2021-05-11 10
  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งประธานชุมชนเตาปูน 3 2021-05-11 32
  ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 2021-05-11 3
  เทศบาลเมืองจัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) 2021-05-11 3
  เทศบาลเมืองจัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ (จีนกลาง) 2021-05-11 2
  แผนการปฏิบัติงานโครงสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ 2021-02-18 5
  การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ 2021-01-28 13
  ข่าวประชาสัมพันธ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาล 2021-01-13 15
  การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 2020-12-25 1
  การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2020-12-25 10
  แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตใจ 2020-11-26 7
  รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 ปี 2563 2020-10-30 11
  เรียกประชุมเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 2020-10-20 6

 

  ทั้งหมด 248 รายการ รวมทั้งหมด : 13 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  4
   เดือนนี้ : 268
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,082
   ทั้งหมด : 502,857
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, 4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788