ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข้อมูล รายงานการประชุมสภา
 


 

รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
  ประชาสัมพันธ์ ส่วน รายงานการประชุมสภา
   คำแถลงนโยบาย ของ นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-06-18
  ประชุมสภาสมัยสามัยสมัยแรกปี พ.ศ. 2562 2021-05-19
  ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่องรายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 2020-12-02

 

  ทั้งหมด 3 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  3
   เดือนนี้ : 267
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,081
   ทั้งหมด : 502,856
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, 4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788