ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
(วันที่ 31 มีนาคม 2564) เวลา 08.00 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
.
นางจีรนันท์ กีทอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนรองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เข้าร่วมในพิธีถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีฯ

  

ขยายภาพ