ประมวลภาพกิจกรรม
 นายธนวัฒน์ ปฐมสีมากุล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนและมอบนโยบายด้านการศึกษาให้กับคณะครู

  

ขยายภาพ