ประมวลภาพกิจกรรม
งานลอยกระทงประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 น. ณ ท่าเทียบเรือขุนแผน
.
นายสมหวัง ปุณยธิรวานิชย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด "อนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563" โดยมีนายธนวัฒน์ ปฐมสีมากุล รองปลัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

  

ขยายภาพ