ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 ตรวจสอบสิทธ์เด็กแรกเกิด  

กองสวัสดิการฯ

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2021-05-12 13:07:10 แก้ไชวันที่ : 2021-05-12 13:21:31  
 
  ระเบียบกรมกิจการเด็กเเละเยาวชนว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด
  ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ
  คุณสมบัติเเละหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเด็กเเรกเกิด
  แบบคำขอลงทะเบียนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  เเบบคำขอเปลี่ยนเเปลงสิทธิผู้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเเรกเกิด
 

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  11
   เดือนนี้ : 311
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,126
   ทั้งหมด : 507,284
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788