ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 รายงานผลการนำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปปฏิบัติ-ประจำปีงบประมาณ-2564-12-เดือน  

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2022-04-28 15:23:56 แก้ไชวันที่ :  
 
  รายงานผลการดำเนินการมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส-ประจำปี-พ.ศ.2564
  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส-ประจำปี-2563
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต-ประจำปี-2563
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต-ประจำปี-2563-รอบ-12-เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต-รอบ-6-เดือน
  ผลการดำเนินงานตามแผน
 

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  10
   เดือนนี้ : 310
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,125
   ทั้งหมด : 507,283
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788