ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ประจำปี 2565  

งานพัสดุ กองคลัง

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2022-04-27 14:26:17 แก้ไชวันที่ : 2022-04-27 14:26:33  
 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี 2565
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ประจำปี 2565
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ประจำปี 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปี 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ประจำปี 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ประจำปี 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ประจำปี 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ประจำปี 2563
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปี 2563
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ประจำปี 2563
 

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  10
   เดือนนี้ : 310
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,125
   ทั้งหมด : 507,283
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788