ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาศที่ 2 ปี 2565  

กองคลัง

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2022-04-26 08:19:28 แก้ไชวันที่ : 2022-04-26 09:11:34  
 
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่1 ปี 2565
  รายงานการับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564
  รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน
 

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  11
   เดือนนี้ : 311
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,126
   ทั้งหมด : 507,284
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788