ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองกาญจนบุรี  


    "บ้านเมืองหน้าอยู่ ก้าวสู่นวัตดรรม ยึดมั่นธรรมาภิบาล น้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

 

 

 

 

   

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : admin วันที่ : แก้ไชวันที่ : 2020-04-01 11:29:49  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  9
   เดือนนี้ : 309
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,124
   ทั้งหมด : 507,282
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788