ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


ประชุมประชาคมเนื่องจาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีขออนุญาตใช้พื้นที่ บริเวณ สนามกีฬาสวนสมเด็จพระญาณสังวรฯ และถนนเกาะรัตนกาญจน์ เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางและสะพานข้ามแม่น้ำสาขาแม่น้ำแควใหญ่ เชื่อมจากเกาะรัตนกาญจน์ ข้ามไปยังพื้นที่ก่อสร้างหอดูดาวของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์
 
เทศบาลเมืองกาญจนบุรีได้จัดพิธีสมโภชศาลหลักเมืองกาญจนบุรี โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาล และประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
 
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดย นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้ นางจีรนันท์ กีทอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี นำเจ้าหน้าที่งานบรรเทาสาธารณภัย (งานดับเพลิง) ลงพื้นที่ บริเวณ หน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ดำเนินการปรับปรุงทาสีทางข้ามม้าลาย เพื่อสนองนโยบายของจังหวัดกาญจนบุรี ใน ?กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยบนทางข้าม?
 

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  10
   เดือนนี้ : 310
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,125
   ทั้งหมด : 507,283
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788