ค้นหาในเว็บ
  
 
 รับแจ้งข้อมูลทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชนของพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ชื่อ-สกุล 
    อายุ ปี
เพศ 
ชาย      หญิง
อาชีพ 
อยู่บ้านเลขที่ 
    หมู่ที่          ตรอก/ซอย 
ถนน 
       แขวง/ตำบล     เขต/อำเภอ 
จังหวัด 
    โทรศัพท์ 
เรื่องที่แจ้ง
รายละเอียดที่ต้องการแจ้ง
ไฟล์แนบ
กรุณากรอกผลรวม
30 + 27 =


 

 

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  9
   เดือนนี้ : 309
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,124
   ทั้งหมด : 507,282
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788