ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข็มแข็ง  


ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้ง กระทรวงมหาดไทยว่าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่า นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้นำวาระสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรฎาคม - กันยายน 2561 เรื่อง "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข็มแข็ง" ไปแจกจ่ายให้ถึงผู้ที่ได้ใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 

คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2018-04-19 14:58:58 แก้ไชวันที่ :  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  904
   เดือนนี้ : 19,944
   ปี พ.ศ.นี้ : 47,126
   ทั้งหมด : 346,509
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788