ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการทำเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  


กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ............   อ่านรายละเอียดที่ได้ข้างล่างนี้

1.ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

2.ร่างเทศบาลบัญญัติเทศบาล

3.ร่างเทศบัญญัติเทศบาล 2

4.ร่างเทศบัญญัติเทศบาล 3

5.แบบแสดงความคิดเห็น

 

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2017-09-25 09:33:53 แก้ไชวันที่ : 2017-09-27 12:23:13  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  67
   เดือนนี้ : 15,913
   ปี พ.ศ.นี้ : 111,995
   ทั้งหมด : 411,378
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788