ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับพื้นที่/ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบพระเมรุมาศจำลอง  


สำนักปลัดเทศบาล

โครงการปรับพื้นที่/ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบฐานพระเมรุมาศจำลองการ คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2017-09-22 16:58:13 แก้ไชวันที่ : 2017-09-22 16:58:41  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  76
   เดือนนี้ : 4,065
   ปี พ.ศ.นี้ : 44,055
   ทั้งหมด : 113,122
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkancity.go.th
E-mail kan@muangkancity.go.th