ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560  


กองสวัสดิการสังคม

ด้วยเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้กำหนดจัดทำโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2559- กันยายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน และนำบริการขึ้นพื้นฐานไปสู่ประชาชนในเขตเทศบาล ในครั้งนี้ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณ สนามหญ้าหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ระว่างเวลา 16.30-20.00 น. ให้บริการครอบคุุมพื้นที่ของ ชุมชนเตาปูน 1,2 ชุมชนเตาปูน 3 ชุมชนร่วมพัฒนา ชุมชนหมู่บ้านสัมพันธ์นิเวศน์ ชุมชนศูนย์การค้าฯ ชุมชนบ้านเหนือ 1 ชุมชนบ้านเหนือ 2 ชุมชนบ้านเหนือ 3 และชุมชนใกล้เคีียงของเทศบาล

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2017-05-16 09:36:33 แก้ไชวันที่ :  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  110
   เดือนนี้ : 4,243
   ปี พ.ศ.นี้ : 26,232
   ทั้งหมด : 95,299
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

มาร์ชเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkancity.go.th
E-mail kan@muangkancity.go.th