ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 ขอเชิญร่วมกิจกรรม "วันเทศบาล" ประจำปี 2558  


ขอเชิญร่วมกิจกรรม "วันเทศบาล" ประจำปี 2558

ขอเชิญพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม "วันเทศบาล" ประจำปี 2588 โดยพร้อมเพียงกัน  ในวันศุกร์ที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ. 2588  ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. ลงทะเบียนผู้ร่วมโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2558 เป็นต้นไป 

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2015-04-20 09:59:42 แก้ไชวันที่ :  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  9
   เดือนนี้ : 22,916
   ปี พ.ศ.นี้ : 74,687
   ทั้งหมด : 374,070
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788