ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 อบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  


อบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี  ขอเชิญผู้สนใจ
อบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ระหว่างวันที่ ๑ – ๔ พฤษภาคม  2558  ณ อาคาร๑  สนใจติดต่อได้ที่โรงเรียนเทศบาล1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์   โทรติดต่อสอบถามได้ที่ 0-3451-1724 , 0-3451-1704 หรือติดต่อได้ที่ อ.ชวลิตร โทร.08-9085-4838

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2015-04-16 14:01:15 แก้ไชวันที่ :  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  8
   เดือนนี้ : 22,915
   ปี พ.ศ.นี้ : 74,686
   ทั้งหมด : 374,069
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788