ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 การจัดงานพิธีวันที่รำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า  


เทศบาล

ด้วยจังหวัดกาญจนบุรี ได้กำหนดจัดงานพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพรันั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘  ณ บริเวณพระบรมราชนุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่เวลา ๐๖.๔๕ น. เป็นต้นไป

 

หมายเหตุ    แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก สำหรับผู้ไม่มีเครื่องแบบปกติขาว ให้แต่งเครื่องแบบกากี หรือชุดปฏิบัติราชการ หรือชุดที่สุภาพ

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2015-03-19 11:01:27 แก้ไชวันที่ :  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  44
   เดือนนี้ : 22,951
   ปี พ.ศ.นี้ : 74,722
   ทั้งหมด : 374,105
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788