ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 พิธีมอบหลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  


ประกาศนียบัตรนักเรียนในสังกัดเทศบาล

ด้วยเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จะจัดพิธีมอบหลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลา 60 พรรษามหาราช โดยมีนักเรียนในครั้งนี้ จำนวน 527 คน ซึ่งจะมีพิธีประกอบทางศาสนาด้วย จึงเรียนเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2015-03-19 10:00:48 แก้ไชวันที่ :  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  50
   เดือนนี้ : 22,957
   ปี พ.ศ.นี้ : 74,728
   ทั้งหมด : 374,111
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788