ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 รับสมัครคัดเลือกหัวหน้าศูนย์เด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  


ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

รับสมัครคัดเลือกหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

รับสมัครและสถานที่รับสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

1.ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก อันดับผู้ช่วย จำนวน 3 อัตรา ดังต่อไปนี้

  - สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จำนวน 1 อัตรา

  - สังกัดศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จำนวน 2 อัตรา

สมารถดูรายละเอียดได้ที่ตู้ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี หรือ โทรสอบถามที่ได้ กองการศึกษา  034-511502 ต่อ 131

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2014-11-05 09:17:00 แก้ไชวันที่ : 2015-03-19 10:01:49  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  24
   เดือนนี้ : 22,931
   ปี พ.ศ.นี้ : 74,702
   ทั้งหมด : 374,085
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788