ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงาน ฯ  


 

 

ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงาน

           ผู้บริหารสถานศึกษา  เทศบาลเมืองกาญจนบุรี  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

http://upload/doc/1337-koksoksa.pdf

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2013-04-17 12:36:48 แก้ไชวันที่ : 2013-04-17 12:37:55  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  123
   เดือนนี้ : 3,523
   ปี พ.ศ.นี้ : 16,711
   ทั้งหมด : 85,778
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

มาร์ชเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkancity.go.th
E-mail kan@muangkancity.go.th