ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ร่วมกับ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 7 สาขากาญจนบุรี ออกหน่วยให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่แก่ประชาชน ฟรี โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  


เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
.
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ร่วมกับ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 7 สาขากาญจนบุรี ออกหน่วยให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่แก่ประชาชน ฟรี โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม โดยมี นางสาวปัทมาพร เหลืองสอาด รองนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายประคูณ สาระศาลิน รองปลัดเทศบาล ลงพื้นที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนที่มารับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน ณ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการให้บริการเชิงรุกของนายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี และจะออกหน่วยให้บริการอีกครั้งในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2022-06-23 07:43:32 แก้ไชวันที่ :  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  6
   เดือนนี้ : 18
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,193
   ทั้งหมด : 507,351
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788