ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  


เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

(21 มิถุนายน 2565) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
.
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยกองสวัสดิการสังคม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตเทศบาลฯ จึงได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนเทศบาลเมืองกาญจนบุรี”โดยมี นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีโครงการฯ พร้อมด้วย นางสาวปัทมาพร เหลืองสอาด รองนายกเทศมนตรี นายประคูณ สาระศาลิน รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และประชาชนผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมโครงการ โดยพร้อมเพรียงกัน
โดยเป็นการอบรม “#หลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ในยุคดิจิทัล2022” โดยมีผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้า และประชาชนผู้สนใจในเขตเทศบาล เข้ารับการอบรม จำนวน 45 คน ในระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2565 รวม 3 วัน โดยมี คณะวิทยากร จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกาญจนบุรี นางสาววราภรณ์ เอียมแทน ,นางสาวรักษ์สุดา พรานเจริญ ครู กศน. มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อการพัฒนาแพ็คเกจสินค้าให้สวยงาม และสร้างการตลาดด้วยสื่อออนไลน์ เช่น Facebook Youtube Line Instargrm Tiktok พร้อมทั้นฝึกปฏิบัติจริง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2022-06-22 04:19:32 แก้ไชวันที่ : 2022-06-22 04:21:17  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  6
   เดือนนี้ : 18
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,193
   ทั้งหมด : 507,351
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788