ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3  


เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

(20 มิถุนายน 2565) เวลา 09.00 น. ณ ชุมชนโรงหีบอ้อย
.
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3” โดยจัดกิจกรรม “#เดินรณรงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง” โดยนายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวปัทมาพร เหลืองสอาด รองนายกเทศมนตรี นำหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมด้วย นายธนวัฒน์ ปฐมสีมากุล รองปลัดเทศบาล นางสาววาสนา สูนสิทธิ์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้นำชุมชนและชาวชุมชนโรงหีบอ้อย อสม. อถล. และคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
โดยร่วมกันเดินขบวนรณรงค์รอบตลาดสดเทศบาล ถนนปากแพรก (บางส่วน) และชุมชนโรงหีบอ้อย เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ลดการใช้ถุงพลาสติก และ #รับบริจาคขยะรีไซเคิลเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนโรงหีบอ้อยต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2022-06-21 07:37:23 แก้ไชวันที่ : 2022-06-21 07:37:41  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  7
   เดือนนี้ : 19
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,194
   ทั้งหมด : 507,352
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788