ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวปัทมาพร เหลืองสอาด รองนายกเทศมนตรี พร้อมกับ นางสุนันท์ ไสยะหุต เลขานุการนายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทีม อสม. เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพย  


เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 น. ณ เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
.
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดทำ “โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก” โดย นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวปัทมาพร เหลืองสอาด รองนายกเทศมนตรี พร้อมกับ นางสุนันท์ ไสยะหุต เลขานุการนายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทีม อสม. เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เพื่อมอบทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายให้แก่ประชาชนในชุมชนแสงชูโตเหนือ เพื่อนำไปใส่ในแหล่งนำขังช่วยป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2022-06-21 07:36:20 แก้ไชวันที่ : 2022-06-21 07:36:26  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  7
   เดือนนี้ : 19
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,194
   ทั้งหมด : 507,352
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788