ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางกมลวรรณ ภูษิตกาญจนา เลขานุการนายกเทศมนตรี นางสุนันท์ ไสยะหุต เลขานุการนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรม มอบข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้ยากไร้เนื่องในวันบูรพาจารย์รำลึก  


เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. ณ หอพระประวัติ วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ)
.
นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางกมลวรรณ ภูษิตกาญจนา เลขานุการนายกเทศมนตรี นางสุนันท์ ไสยะหุต เลขานุการนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรม “มอบข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้ยากไร้เนื่องในวันบูรพาจารย์รำลึก" เพื่อบำเพ็ญกุศลกตัญญูกตเวทิตคุณแด่อดีตบูรพาจารย์วัดเทวสังฆาราม โดยมีประชาชนมารอรับข้าวสารอาหารแห้งเป็นจำนวนมาก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2022-06-21 07:34:15 แก้ไชวันที่ : 2022-06-22 04:21:41  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  6
   เดือนนี้ : 18
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,193
   ทั้งหมด : 507,351
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788