ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวปัทมาพร เหลืองสอาด รองนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ ณ ตลาดนัดร่มแฝก เพื่อตรวจสอบอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายภายในตลาดเพื่อให้เป็นไปตาม  


เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. ณ ตลาดนัดร่มแฝก
.
นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวปัทมาพร เหลืองสอาด รองนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ ณ ตลาดนัดร่มแฝก เพื่อตรวจสอบอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายภายในตลาดเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์อาหารสะอาดปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2022-06-21 07:33:10 แก้ไชวันที่ :  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  6
   เดือนนี้ : 18
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,193
   ทั้งหมด : 507,351
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788