ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยงานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาพรภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  


เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

(7 มิถุนายน 2565) เวลา 08.30 น. ณ ศาลาขุนแผน เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
.
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยงานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำ “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาพรภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารีและ โครงการให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า” โดยมี นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กลุ่มอสม. และประชาชนในเขตเทศบาล เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้เห็นถึงปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน จึงได้จัดทำโครงการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า และนำสัตว์เลี้ยงมารับวัคซีนป้องกันโรงพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี จัดส่งทีมสัตวแพทย์มาให้บริการทำหมันสุนัขและแมว และ ฉีดวัคซีนป้องกันโรงพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-15.00 น. ณ ศาลาขุนแผน
ซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะลงพื้นที่ตามชุมชนในเขตเทศบาลฯ เพื่อออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในระหว่างวันที่ 13-21 มิถุนายน 2565


 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2022-06-20 06:30:30 แก้ไชวันที่ : 2022-06-20 06:38:53  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  7
   เดือนนี้ : 19
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,194
   ทั้งหมด : 507,352
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788