ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางสาวปัทมาพร เหลืองสอาด รองนายกเทศมนตรีและนางสุนันท์ ไสยะหุต เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ นางสาววารี บุญญรักษ์ธัญญา (ผู้  


เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ซอยเอกชน
.
นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางสาวปัทมาพร เหลืองสอาด รองนายกเทศมนตรีและนางสุนันท์ ไสยะหุต เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ นางสาววารี บุญญรักษ์ธัญญา (ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้)ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเลขที่ 4/6-7 ซอยเอกชน ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา
โดยในวันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้รีบเข้าระงับเหตุและสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้อย่างรวดเร็ว โดยมีผู้บาดเจ็บจำนวน 1 ราย
 

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2022-05-11 05:49:07 แก้ไชวันที่ :  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  5
   เดือนนี้ : 233
   ปี พ.ศ.นี้ : 1,676
   ทั้งหมด : 506,834
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788