ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 ตรวจสอบอาหารและเครื่องดื่มตามเกณฑ์อาหารสะอาดปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการณ์ป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด  


เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

#ตรวจสอบอาหารและเครื่องดื่มตามเกณฑ์อาหารสะอาดปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการณ์ป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
วันนี้ (5 พฤษภาคม 2565) เวลา 13.30 น. ณ งานสมโภชน์ศาลหลักเมืองกาญจนบุรี
.
นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวปัทมาพร เหลืองสอาด รองนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางสาววาสนา สูนสิทธิ์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ ณ งานสมโภชน์ศาลหลักเมืองกาญจนบุรี เพื่อตรวจสอบอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายภายในงานเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์อาหารสะอาดปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขร่วมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการณ์ป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2022-05-06 02:09:53 แก้ไชวันที่ :  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  6
   เดือนนี้ : 234
   ปี พ.ศ.นี้ : 1,677
   ทั้งหมด : 506,835
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788