ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  


เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

วันนี้ (5 พฤษภาคม 2565) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
โดยมีเรื่องพิจารณา จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้
1) การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 11 ปี พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
2) การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
3) การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-พ.ศ. 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2022-05-06 02:05:13 แก้ไชวันที่ :  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  6
   เดือนนี้ : 234
   ปี พ.ศ.นี้ : 1,677
   ทั้งหมด : 506,835
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788