ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 โรงเรียนเทศบาล 3(บ้านบ่อ) จัดการประชุมผู้ปกครอง โดยมีนายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เป็นประธาน  


เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

วันนี้ (5 พฤษภาคม 2565) ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
โรงเรียนเทศบาล 3(บ้านบ่อ) จัดการประชุมผู้ปกครอง โดยมีนายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายอุดม เหลืองสด รองนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 รองผู้อำนวยการ คณะครูและผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
โดยนายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี ได้พูดถึงแนวทางการจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ในปีการศึกษา 2565 และในปีการศึกษาต่อไป โดยจะเน้นการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ????????(การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์) การเสริมทักษะ?ทางภาษา?ต่างประเทศ โดยเทศบาลจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างประเทศให้โรงเรียนในสังกัดฯ (นักเรียนเรียนฟรี) และการทำ MOU กับรร.วิสุทธรังษี และ รร.กาญจนานุเคราะห์ ให้นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ทั้ง 5 โรงเรียน มีโอกาสเข้าไปศึกษาต่อในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 มากขึ้น และมีโครงการสร้างสนามฟุตซอลพื้นยางสังเคราะห์ภายในโดมหลวงพ่อปัญญา ประชาร่วมใจ รร.เทศบาล 3 (บ้านบ่อ) โดยใช้งบประมาณก่อสร้างจำนวน 6,000,000 บาท
จากนั้นนายอุดม เหลืองสด รองนายกเทศมนตรี ที่กำกับดูแลเรื่องการศึกษาได้เสนอและสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครอง ในนโยบายของปีการศึกษาหน้า ดังนี้
?????1.ต้องการเพิ่มจำนวนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม เป็นชั้นละ 2 ห้องหรือไม่??
?????2. ปรับหลักสูตรพิเศษภาษาอังกฤษ เป็น mini EP ดีหรือไม่?? ค่าใช้จ่าย ผู้ปกครองและเทศบาลสนับสนุนคนละส่วน
?????3. ปีหน้าต้องการเพิ่มการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อเรียนต่อห้องเก่งของวิสุทธรังษี
และนโยบายเปิดการสอน onsite 100%
 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2022-05-06 01:59:01 แก้ไชวันที่ :  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  5
   เดือนนี้ : 233
   ปี พ.ศ.นี้ : 1,676
   ทั้งหมด : 506,834
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788