ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 ประชาคมจัดทำแผนชุมชนชุมชนดอนรัก  


เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

วันนี้ (3 พฤษภาคม 2565) เวลา 14.00 น. ณ ที่ทำการชุมชนดอนรัก
กองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำ “โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน” โดยจัดให้มีการประชุมประชาคมจัดทำแผนชุมชนของ “ชุมชนดอนรัก” เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอแนะ นำเสนอปัญหาและความต้องการต่างๆ ของชุมชนตนเอง เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวปัทมาพร เหลืองสอาด รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมประชาคม พร้อมด้วย นางสาวศิริวรรณ อั้นจุกฉุน สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองที่เกี่ยวข้อง ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชนและชาวชุมชนดอนรักเข้าร่วมประชุมประชาคมในครั้งนี้
 

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2022-05-05 03:13:54 แก้ไชวันที่ : 2022-05-05 03:19:46  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  6
   เดือนนี้ : 234
   ปี พ.ศ.นี้ : 1,677
   ทั้งหมด : 506,835
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788