ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 #แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 9 แห่ง  


เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

นายวสันต์? ภูษิตกาญจนา? นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี? ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง?ลงพื้นที่ดำเนินการ? #ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง ?จำนวน? 9 แห่ง? ดังนี้
???????ปากซอยแสงชูโต 42
???????ถนนริมน้ำใหม่
???????ซอยโรงน้ำแข็ง โค้งโล้วเฮงหมง
???????หน้าดอนรักบังกะโล
???????ถนนฟิลิปปินส์
???????ปากซอยร้านหมูวรรณา
???????ชุมชนโรงหีบอ้อย ขอติดตั้งไฟเพิ่ม 1 จุดและซ่อมแซม จำนวน 2 จุด
???????ท้ายซอยสุพีเรีย
???????ในตลาดชุกโดน และหน้า 7-11 ตลาดชุกโดน


 

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2021-11-09 09:53:41 แก้ไชวันที่ : 2021-11-09 09:53:55  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 324
   ปี พ.ศ.นี้ : 3,974
   ทั้งหมด : 504,749
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, 4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788