ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 นางสาวปัทมาพร เหลืองสอาด รองนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับผอ.อุษา พูลศิริ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและนักสังคมสงเคราะห์ เพื่อติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการ ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเพื่อเตรียมรับการซ่อมแซมต่อ  


กองสวัสดิการและสังคม

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ ชุมชนประชาภิบาล
นางสาวปัทมาพร เหลืองสอาด รองนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับผอ.อุษา พูลศิริ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและนักสังคมสงเคราะห์ เพื่อติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการ ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเพื่อเตรียมรับการซ่อมแซมต่อไป

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2021-11-09 09:47:08 แก้ไชวันที่ :  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 324
   ปี พ.ศ.นี้ : 3,974
   ทั้งหมด : 504,749
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, 4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788