ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 #แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน ซอยแสงชูโต 47 (อมรโพธิ์เวช) /ซอยแสงชูโต 30 (ซอยไปรษณีย์)/ถนนอินเดียริมถนนแสงชูโต ตั้งแต่ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำแคว ถึง อบจ.  


เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่างลงพื้นที่ดำเนินการ #ตัดต้นไม้และถางหญ้า จำนวน 4 แห่ง คือ
???????ซอยแสงชูโต? 47 (อมรโพธิ์เวช)
???????ซอยแสงชูโต? 30 (ซอยไปรษณีย์)
???????ถนนอินเดีย
???????ริมถนนแสงชูโต ตั้งแต่ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำแคว ถึง อบจ.

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2021-10-29 13:55:15 แก้ไชวันที่ : 2021-10-29 13:56:45  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 324
   ปี พ.ศ.นี้ : 3,974
   ทั้งหมด : 504,749
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, 4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788