ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน ปรับพื้นผิวถนนชำรุด บริเวณถนนปากแพรกและถนนประสิทธิ์สงคราม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำในตลาดสดเทศบาลและบริเวณหน้าโรงเจ ถนนปากแพรก  


เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่างดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามที่พบและได้รับแจ้งจากประชาชน ดังนี้
???????ปรับพื้นผิวถนนชำรุด บริเวณถนนปากแพรกและถนนประสิทธิ์สงคราม
???????เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำในตลาดสดเทศบาลและบริเวณหน้าโรงเจ ถนนปากแพรก
???????ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ ถนนบวร 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2021-10-12 16:38:17 แก้ไชวันที่ : 2021-10-12 16:39:21  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 276
   ปี พ.ศ.นี้ : 3,554
   ทั้งหมด : 504,329
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, 4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788