ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน  


เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่างดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามที่พบและได้รับแจ้งจากประชาชน ดังนี้
???????ซ่อมไฟส่องสว่างจำนวน 5? แห่ง ดังนี้
- ชุมชนท่าน้ำชุกโดน ในซอยพงษ์ชัยเฟอร์นิเจอร์
- ท้ายซอยแสงชูโต 28
- ซ.โรงหีบอ้อย 3
- ซ.กระต่ายทอง จำนวน 2 จุด


 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2021-10-12 13:33:50 แก้ไชวันที่ : 2021-10-12 13:35:21  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  1
   เดือนนี้ : 277
   ปี พ.ศ.นี้ : 3,555
   ทั้งหมด : 504,330
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, 4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788