ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม รอบที่ 2 และกำหนดการฉีดวัคซีน  


กองวิชาการและแผงาน

สถานที่ฉีดวัคซีน :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  
ตรวจสอบรายชื่อคลิกได้ที่นี่

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นัดหมายเวลา 12.30 น.

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นัดหมายเวลา 7.30 น.

(กรุณาเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงและนำปากกามาด้วย)

หากไม่พบรายชื่อ  ติดต่อ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.034-511502 ต่อ 141 /  092- 5852379

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2021-10-04 16:03:06 แก้ไชวันที่ :  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  1
   เดือนนี้ : 277
   ปี พ.ศ.นี้ : 3,555
   ทั้งหมด : 504,330
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, 4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788