ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่พบเจอและได้รับแจ้งจากประชาชน แล้วเรียบร้อย  


เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่พบเจอและได้รับแจ้งจากประชาชนแล้วเรียบร้อย ดังนี้
????????? เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำชำรุดในชุมชนเตาปูน ซอย 1
????????????? ตัดต้นไม้? บริเวณ ตรงข้ามกองกำกับ ถ.แสงชูโต


 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2021-09-28 15:27:09 แก้ไชวันที่ : 2021-10-06 09:28:42  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  2
   เดือนนี้ : 278
   ปี พ.ศ.นี้ : 3,556
   ทั้งหมด : 504,331
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, 4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788