ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี ได้ประกาศ  


เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

วันนี้ 23 กันยายน? 2564 เวลา? 15.00 น. ณ ครัวปันน้ำใจเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี ได้ประกาศ "ปิดครัวปันน้ำใจ" อย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยนายเกรียงไกร จงเจริญ นางสาวปัทมาพร?เหลืองสอาด รองนายกเทศมนตรี?
และในโอกาสนี้นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรีได้กล่าวขอบคุณทีมแม่่ครัวจิตอาสาและทีมงานทุกคนที่ได้เสียสละเวลา ร่วมแรงร่วมใจกันจัดเตรียมปรุงอาหารและจัดส่งอาหารให้กับผู้กักตัวทุกวัน จนทำให้การดำเนินการของครัวปันน้ำใจตามนโยบายของนายกเทศมนตรีสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และได้มอบพระเครื่องเพื่อเป็นการขอบคุณให้กับแม่ครัวจิตอาสาและทีมงานทุกคนอีกด้วย
โดยครัวปันน้ำใจ ได้เริ่มจัดตั้งและช่วยเหลือด้านอาหารให้แก้ผู้กักตัวมาตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564 และได้ดำเนินการมาทั้งหมด 41 วัน

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2021-09-27 10:37:54 แก้ไชวันที่ : 2021-09-28 15:14:42  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  1
   เดือนนี้ : 277
   ปี พ.ศ.นี้ : 3,555
   ทั้งหมด : 504,330
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, 4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788