ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 กาญจนบุรีปรับระดับเป็นพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม  


???? ศบค. มีมติ ขยายล็อกดาวน์เพิ่มอีก 14 วัน ????
รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีแดงเข้มจากเดิม 13 จังหวัด เป็น 29 จังหวัด
???? บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. 64 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป
????โดยจังหวัดกาญจนบุรี ปรับระดับเป็น 1 ใน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม? พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
?พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด?
?1. จำกัดการเดินทาง ห้ามออกนอกเคหสถาน 21.00-04.00 น. งดบริการขนส่งข้ามเขตจังหวัด
?2. ห้ามจัดกิจกรรม รวมกลุ่มมากกว่า 5 คน
?3. ห้ามบริโภคในร้านอาหาร เปิดได้ไม่เกิน 20.00 น. งดจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน
?4. ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า เปิดบริการได้เฉพาะร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ผ่าน Delivery Service ร้านขายยา/เวชภัณฑ์ ซูเปอร์มาเก็ต เปิดได้ไม่เกิน 20.00 น.
?5. ร้านเสริมสวย ร้านนวด สถานเสริมความงาม ปิด
?6. สถานศึกษาทุกระดับ สถานกวดวิชา ห้ามใช้อาคารในการเรียน การสอนที่มีคนจำนวนมาก
?7. สถานที่เล่น หรือแข่งกีฬา ปิด
????ทุกระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ต้องมีมาตรการ
- สวมหน้ากากอนามัยทั่วราชอาณาจักร????
- ปิดสถานบริการ สถานบันเทิง และสถานบริการอื่นในลักษณะคล้ายกัน
*หมายเหตุ* ทุกกิจกรรมกิจการ ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด 19 ที่ราชการกำหนด DMHTTA อย่างเคร่งครัด

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2021-08-02 11:52:44 แก้ไชวันที่ : 2021-08-04 11:03:57  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  11
   เดือนนี้ : 311
   ปี พ.ศ.นี้ : 3,229
   ทั้งหมด : 504,004
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, 4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788