ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 ประกาศ!! กองคลัง เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ปิดให้บริการชั่วคราว?  


กองวิชาการและแผนงาน

ประกาศ!!
กองคลัง? เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
?ปิดให้บริการชั่วคราว?
ตั้งแต่วันที่? 23? กรกฎาคม? - 5? สิงหาคม? 2564
เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด? -19

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2021-07-29 09:22:46 แก้ไชวันที่ : 2021-08-25 17:18:53  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 312
   ปี พ.ศ.นี้ : 3,230
   ทั้งหมด : 504,005
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, 4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788