ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)  - บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี   ภ.ด.ส.๓

- แบบบัญชีรายการห้องชุด สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  ภ.ด.ส.๔

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2020-12-29 20:38:04 แก้ไชวันที่ : 2020-12-29 21:05:33  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  6
   เดือนนี้ : 307
   ปี พ.ศ.นี้ : 307
   ทั้งหมด : 501,082
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788