ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  


กองการศึกษา


 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2020-09-02 14:49:29 แก้ไชวันที่ : 2020-09-03 15:33:33  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  1
   เดือนนี้ : 289
   ปี พ.ศ.นี้ : 3,218
   ทั้งหมด : 499,600
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788