ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4)  


กองคลัง

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์อาคารชุด/ห้องชุด  คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่
 

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2020-07-24 15:18:03 แก้ไชวันที่ : 2020-07-29 08:50:56  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  4
   เดือนนี้ : 268
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,082
   ทั้งหมด : 502,857
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, 4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788