ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.3) และบัญชีรายการห้องชุด(ภดส.4) เพิ่มเติมครั้งที่ 5  


ฝ่ายพัฒนารายได้งานแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน


คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

-ประกาศเพิ่มเติมรอบ5ตัดชื่อ(ภดส.3)
-ประกาศเพิ่มเติมรอบ5ตัดชื่อ(ภดส.4)

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2020-05-29 13:54:00 แก้ไชวันที่ : 2020-06-04 09:54:10  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 301
   ปี พ.ศ.นี้ : 301
   ทั้งหมด : 501,076
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788