ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (ครั้งที่2)  


กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์


แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่
แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์อาคารชุด/ห้องชุด คลิกอ่ารายละเอียดได้ที่นี่ คลิกอ่ารายละเอียดได้ที่นี่

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2020-05-18 10:55:31 แก้ไชวันที่ :  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 72
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,629
   ทั้งหมด : 499,011
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
www.muangkan.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788